Kontakta styrelsen

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Översten 1 går att kontakta via E-post: styrelsen@oversten1.se

Naturligtvis går det bra att lägga brev till styrelsen i föreningens brevlåda:
BRF Översten 1
Johan Enbergsväg 23
17162 Solna

Svar får du efter nästkommande styrelsemöte.

STYRELSEMEDLEMMAR 2019/2020

Charlie Johansson Ordförande

Marcus Nordstedt Vice ordförande

Lotta Malm Sekreterare

Therese Lüsch Ekonomi – Kontaktperson för ekonomisk förvaltare och revisor

Joel Skoghammar Teknik – Kontaktperson teknisk förvaltare

Anders Bjerkén Suppleant

Alexander Paziraei Suppleant