Omgivning

Omgivningen Översten 1

Johan Enbergs väg 1968-69, Svenska Riksbyggen/Kaj Sucksdorff, AB Bergshamrabyggen. En Solnasiluett känd för dem som kört Essingeleden norrut. De karaktäristiska höghusen i 10 våningar balanserar på klipporna i en mjuk båge. Bakom dem sträcker det 300 meter långa, svagt böjda bostadshuset ut sig. Höghusen har anammat en av 1940-talets stora svenska formidéer, stjärnhuset. Dess vinklar möjliggör fler ljusa hörnlägenheter kring ett och samma trapphus. Ljus och luft eftersträvades i både bostaden och stadsplanen. Husens form och områdets planering har givit i stort sett alla lägenheter del av den magnifika utsikten mot Stockholms innerstad och Ulvsundasjön. På torget finns tunnelbanenedgång, butiker och ett parkeringsgarage vars storlek antyder 1960-talets osvikliga tro på bilismens framväxt. Från torget följer ett parkstråk huvudgatan in mellan det långsträckta bostadshuset och stjärnhusen. Längst ute på klipporna avslutas området av Porten, konstverket i förgylld brons av Björn Erling Evensen.

Under 1980-talet tillkom de missprydande värmeåtervinningsanläggningama på taken. Området är ett utmärkt exempel på 1960-talets arkitekturideal. Här finns ingen direkt fram- eller baksida utan alla bor så likvärdigt som möjligt samt med mycket ljus och grönska. Långhuset var tänkt att bli det längsta huset i Sverige. (Dock finns inga uppgifter om att det faktiskt blev det.) Rekord skulle slås för att briljera med den snabba tekniska utvecklingen, samtidigt som den akuta bostadsbristen skulle byggas bort. Nya planeringsregler gynnade ekonomiska och strängt rationella lösningar i byggandet, allt utfört med samma förbehållslösa framtidstro.

Konsten i vår närhet

Porten

Porten

Skulpturen ”Porten” (1971) av Björn Erling Evensen (f. 1924) är placerad vid Johan Enbergs väg med utsikt över Ulvsundasjön.

Denna monumentalskulptur – en fyra meter hög förgylld bronsskulptur – är ett bra exempel på hur viktig placeringen är för att ett verk ska få sin optimala verkan. Evensens arbeten genomsyras nästan alltid av andlig mystik. Redan som mycket ung lär han ha sagt: ”Formen som isolerad företeelse blir för mig tyst och meningslös. I min skulptur vill jag bära fram tankar och visioner som, utan att förneka skulpturen som uttrycksmedel, kan bli till berättelse, poesi och dramatik.”

Evensen arbetar gärna med abstrakta, rustika, tunga och stora former som upplevs som organiska tack vare den levande struktur han ger ytan. Han har anlitats för offentliga arbeten i Stockholm, Oslo och New York. I Solna finns ytterligare verk av honom, ”Vimpeln” (1972), en skrotskulpturgrupp vid Västra vägen i Hagalund.

(Ur boken ”Här har du din konst ” – en konstguide som berättar om 130 verk av 4500 i Solna stads ägo. Bokens författare är museiintendent Yvonne Sandberg Norlund och utgiven av kultur- och fritidsnämnden i Solna 1996.)

Schlaraffenland

Schlaraffenland

Konstverket “Schlaraffenland – Ett lyckorike där lättjan är en dygd” av Roland Persson är placerat på torget vid Västra Skogens tunnelbanestation. Kuddarna, med en central stapel på 16 kuddar i olika färger, mönster och teknik med kuddar spridda runt omkring stapeln på en sockel som överensstämmer med de andra låga stenmurarna på torget. Det finns också kuddar utspridda på två andra ställen på torget, två på ett ställe och en ensam på ett annat.