Överste av 1:a graden

Överste av 1:a graden

Överste av 1:a graden var en militär tjänsteställning som infördes 1972 som låg mellan överste och generalmajor. Fr.o.m. 1 juli 2000 utnämns dock inga nya sådana även om de redan utnämnda behåller sin grad varför den formellt kvarstår. Istället tillkom då graden brigadgeneral, som bättre motsvarar internationell beteckning. Tidigare var överstar av 1:a graden fördelningschefer eller motsvarande och på senare tid även regementschefer (tillika försvarsområdesbefälhavare) eller flottiljchefer.

källa: sv.wikipedia.org