Övriga föreningar

Övriga föreningar efter Johan Enbergs väg är dessa:

Brf Ryttmästaren 1Brf Majoren, J.E. väg 7-9

Brf Överstelöjtnanten 1, J.E. väg 11-15Brf

Marskalken 7, J.E. väg 28

Brf Marskalken nr 1

Brf Marskalken nr 2Brf

Den Gyllene Porten, J.E. väg 48-56

Brf Fältmarskalken, J.E. väg 58-64