Förvaltare

Teknisk förvaltare

Storholmen ansvarar för fastighetsskötsel, tillsyn och felanmälan.
Ni kontaktar Storholmen via mejl, telefon eller deras hemsida.

Kontaktuppgifter

Hemsida: www.storholmendirekt.se
Telefon: 0771 – 786 746
Mejl: info@storholmen.se

Personlig service
Måndag – fredag
07:00 – 21:00

Vid akuta ärenden som innebär fara för person eller fastigheten, ring:

Fastighetsjour (Dygnet Jour)
08-18 70 00
Observera att ärenden som inte är akuta kommer att faktureras anmälaren.

Ekonomisk förvaltare
Riksbyggen ansvarar för vår ekonomiska förvaltning. Det vill säga hyror och avgifter exempelvis.

Kontakt
Telefon: 018-66 01 60
Telefontid: Måndag-fredag 09.00–12.00.
Mejl: rbfast.brf@riksbyggen.se