Trivselregler Brf Översten 1

Syftet med våra trivselregler är tredelat:

 • att vi gemensamt skall få en så trivsam och angenäm boendemiljö som möjligt

 • att vi skall följa de krav som olika myndigheter ställer på oss

 • att vi i föreningen ska ha så låga kostnader som möjligt

Som lägenhetsinnehavare ansvarar du även för familjemedlemmar, gäster och för personer
som utför arbete åt dig.

Våra trivselregler är ett komplement till Bostadsrättslagen och våra stadgar.

För tvättstugorna finns särskilda regler, se anslag vid vardera tvättstugan.

Ska du renovera eller ändra något i din lägenhet, finns ett speciellt regeldokument som du
bör läsa innan och se till att du följer.

Våra grundregler:

Vi agerar på det sätt vi önskar att andra ska göra. Är det något vi irriterar oss på så tar vi
direktkontakt med den det berör innan det går för långt och du kanske måste eskalera frågan.

Vi tar ansvar för våra gemensamma inre och yttre utrymmen. Ser vi skräp eller annat så
hjälper vi till och plockar upp, tar bort eller rengör.

Vi visar största möjliga hänsyn och är medvetna om att vi bor i en stor fastighet
tillsammans med många andra.

Här är några tips för att visa hänsyn till dina grannar:

 • Undvik störande arbeten mellan 19:00-08:00 på vardagar och 16:00-09:00 på
  helger.

 • Meddela grannar och sätt upp informationslappar i hissar och på
  anslagstavlor om du ska renovera eller utföra annat störande arbete.

 • Skapa nattro mellan 23:00-06:00, anpassa ljudnivå och undvik störande ljud.

 • Skaka inte sängkläder eller mattor genom fönster eller från balkong.

 • Rök helst utomhus, inte på balkonger eller i gemensamma utrymmen.

 • Grilla gärna på vår gemensamma uteplats, utrustning finns i källaren JEV23
  På balkong är det tillåtet att grilla om du har elgrill, inte gas eller kol.

 • Se till att ha vatten tillgängligt när du grillar. Gör ren grillen och städa efter dig
  när glöden svalnat. Lägg tillbaka utrustningen där du hämtade den.

 • Se till att dina husdjur inte stör grannarna eller förorenar vid entréer och på
  gemensamma utrymmen.

 • Hjälp till att hålla våra cykel- och barnvagnsrum i ordning. Släng dina gamla
  uttjänta cyklar och barnvagnar – låt de inte bara bli stående och ta upp plats.

 • Följ de regler som finns för tvättstugan och våra övriga gemensamma
  utrymmen.

 • Håll porten stängd och lämna inte ut portkoden till obehöriga.

Hjälp oss följa myndigheternas krav genom att

 • …inte placera saker i entréer, trapphus, hissplan, källargångar etc. då detta
  försvårar utrymning vid brand, ambulanstransporter, städning etc.
  (brandmyndigheterna förbjuder detta).

 • … inte sätta upp eller hänga ut saker på yttre fasaden,(paraboler,
  balkonglådor etc.).

 • …om du vill mata djur, så gör du det utanför vår tomtgränsen (kan locka fram
  skadedjur som råttor och annat och orsaka olägenhet för människors hälsa)

Hjälp föreningen spara pengar genom att:

 • sortera dina sopor och undvik att stoppa ner grovsopor, glas och annat som
  inte hör hemma bland de vanliga soporna.

 • spara på vatten och värme (skruva ner element som är för varma).

 • undvika att spola ner saker i toaletterna som inte hör hemma där.

 • tänka på att hålla din lägenhet i sådant skicka att du inte orsakar vattenskador,
  elproblem eller andra olägenheter för föreningen eller dina grannar.

 • ställa upp och hjälpa föreningen med olika småsaker, så slipper vi ta in dyra
  hantverkare eller konsulter.