Frågor & Svar

Trivselregler

De trivselregler vi tillämpar i föreningen är de som du kan läsa i följande dokument.


Försäkringar

Brf-tillägg
Föreningen har tecknat Brf-tillägg som gäller för alla medlemmar via Bolander & Co (Trygg Hansa). Vill ni veta mer om försäkrings så kan ni läsa följande informationsblad samt beskrivning utav försäkringstillägget.


Renovering m.m.

Störande arbeten
Störande arbeten så som borrning och bilning i väggar med mera får endast ske mellan 08:00-19:00 på vardagar och 09:00-16:00 på helger för att störa andra medlemmar i föreningen så lite som möjligt.

Jag vill flytta mitt antennuttag till TV:n. Får jag göra det utan tillstånd från styrelsen eller kabel-TV bolaget?
Kabel-TV-nätet är föreningens egendom. Inga ingrepp i nätet får ske utan styrelsens tillstånd. Anledningen till att det krävs en tekniker är att nätet är uppbyggt kring ett antal huvudstammar med förstärkare. Om du skruvar och klipper i nätet kan det förstöra eller försämra bilden för en eller flera grannar.

Jag ska renovera min lägenhet. Behöver jag styrelsens tillstånd?
Om du bara ska måla och tapetsera om så behövs inget tillstånd. Men alla arbeten av mer omfattande karaktär kräver alltid styrelsens tillstånd. Meddela styrelsen i god tid. Ansökningsblankett finner du här.

Var ska jag slänga mitt byggavfall?
Du ansvarar för att allt byggavfall bortforslas till av kommunen angiven plats. Det är inte tillåtet att slänga byggavfall i våra behållare för hushållssopor. Vidare information angående avfall och återvinning finner du här.

Vad är en ballofix?
En ballofix är en liten “kran” som sitter innan dina ordinarie kranar, t ex kranen till diskbänken, duschen osv. För att byta packningar, laga en kran, byta en kran osv behöver man inte stänga av vattnet för en hel stam i ditt hus utan stänger av vattnet lokalt i din lägenhet med ballofixen.


Nycklar

Om jag behöver beställa kopior på nyckel till lägenhet eller tvättstuga; vart vänder jag mig?
Tekniske förvaltaren ombesörjer nyckelkopior, debiteras dig direkt.


Tvättstuga

Min tvättvakt har gått sönder. Var beställer jag en ny?
Tekniske förvaltaren ombesörjer ny tvättvakt.

Vilken vattenkvalitet håller Solnas vatten? Hur ska jag dosera tvättmedlet?
Så här står det på Solna Stads hemsida (2009-08-08): Dricksvattnets hårdhet är ca 6,0 dH, (tyska grader) dvs medelhårt på gränsen till mjukt. Den låga hårdheten i kombination med ett basiskt pH-värde (8,3) gör att vattnet har mycket bra tekniska egenskaper. Risken för kalkutfällning vid uppvärmning av vattnet i varmvattenberedare, kaffekokare, ångstrykjärn m.m. är mycket liten.

Tvättmedelsdosering
Bästa tvättresultat uppnås vid dosering efter mjukt vatten på tvättmedelsförpackningen. (2009-08-08)


Försäljning av bostadsrätten

Jag tänker sälja min bostadsrätt. Vart ska jag skicka formulär och handlingar från mäklaren rörande försäljningen och överlåtelsen?
Föreningens ekonomiske förvaltare handhar alla ärenden kring överlåtelse.


Smått och gott om din lägenhet

Hur sköter jag rullgardinerna?
Varje lägenhet har fått instruktioner utdelade om skötseln av rullgardinerna. Om du inte fått någon sådan instruktion eller om du tappat bort den kan du du mejla styrelsen. Styrelsen reparerar inga rullgardiner, kontakta den tekniske förvaltaren för reparationer.

Bredband, har vi några avtal?
Brf Översten 1 har idag avtal med Bredband 2 där fast bredband på 100/100 Mbit ingår i hyran. Det går att välja en annan leverantör men då till självkostnadspris. Vill du kontrollera hastigheten för din bredbandsanslutning kan du använda dig av Bredbandskollen.

Vad är en OVK-besiktning?
OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll. En sådan görs var 3:e år. Ibland räcker det med stickprovskontroller och ibland kontrolleras samtliga lägenheter och utrymmen i fastigheten. I lägenheterna besiktigas alla utrymmen där det finns någon form av till- eller frånluftsventilation, normalt i samtliga utrymmen i lägenheten.

Hur gör jag för att läsa av elmätaren?
Elmätaren finns i ett låst utrymme som inte är tillgängligt för boende. För enstaka avläsning på vardagar, kontakta tekniske förvaltaren.

Hur gör jag för att installera trefas i lägenheten?
Kontakta tekniske förvaltaren och meddela dina planer. Kontakta sedan en auktoriserad elektriker/elfirma för själva installationen och ansök om tillstånd från styrelsen, bifoga aktuella certifieringar. Spara alla kvitton.

Fick du inte svar på din fråga? Maila till styrelsen så får du besked: styrelsen@oversten1.se